Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 28. oktobris – 1. novembris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 28. oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
5. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. kl. 315. kab.
Seminārs par skolēnu ZPD jauninājumiem Rīgā (I. Krastiņa)

Otrdiena, 29. oktobris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās A. Daugavietis, E. Luksa, B. Skrabutena, R. Paļuga, H. Vīksne-Sarkanais, R.Ruciņš-Vējiņš, L. Liepiņa, izbraukšana no skolas plkst. 8.10)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kabinetā
16.00 – 17.50 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju
18.00 Skolas vecāku kopsapulce svinību zālē
Tikšanās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem un sabiedroto spēku karavīriem 10. – 12. klašu skolēniem svinību zālē
MOT nodarbības 8.a,b klasēm 209. kab.

Trešdiena, 30. oktobris
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Limbažos (A. Igaune)
“Lāčplēša stafete” Aizkrauklē (piedalās 9. – 10. kl., 11. – 12. kl. komandas)
Jauno vides reportieru nodarbība Aizkrauklē
Ekopadomes pārgājiens uz SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” Attīrīšanas iekārtām

Ceturtdiena, 31. oktobris
Līdz 31.10. akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”
Uzņēmējdarbības konference “Uzdrīksties uzvarēt!” Rīgā
Konkursa “Es būšu skolotājs” darbu iesniegšanas pēdējā diena 215. kab.

Piektdiena, 1. novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.b, 12.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
MOT nodarbības 7.a,b klasēm 104. kab.
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Rīgā (piedalās 5.a, 5.b, 6.b kl.)