Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 14. – 18. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase
UNESCO nedēļa ‘2019 “Spožie prāti: sievietes zinātnē”
Karjeras nedēļa`2019
Labo darbu nedēļa

Pirmdiena, 14. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)

Otrdiena, 15. oktobris
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 201. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 104. kab.
8. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada uzņēmējiem “No idejas līdz biznesam”
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201. kab.
17.00 12. a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 27. kab.
Seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem Rīgā (L. Ivanova)

Trešdiena, 16. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5.-12. klasēm 213., 306. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšana kancelejā
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 17. oktobris
Karjeras pasākums 7.a,b klasēm “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien” 209. kab.
Līdz mācību stundu beigām 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-12. klašu skolēniem
Valodu jomas (svešvaloda) un sociālās un pilsoniskās jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, M. Skrabutena)
LIVA konference Rīgā (I. Luksa)
Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku un vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem Rīgā (I. Luksa)
Seminārs projekta “Sporto visa klase” ietvaros Rīgā (S. Stūris)

Piektdiena, 18. oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 7.a,b klasēm
Karjeras nedēļas ietvaros pasākums “Iepazīsti profesijas” 1.-4. klašu skolēniem
1. semestra starpliecību izsniegšana 4.-12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9.-12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, A. Seikovska, I. Ņikiforova)

19.10. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite!” apguves seminārs (A. Lindenberga)
20.10 Latvijas Republikas slēpotāju kross “Jankās”