Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 3. oktobrī

1. -4. klase
5. 4.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
1. 5.a Angļu valoda 310. kab.
1. 12.a Mūzika 311. kab.
2. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310. kab.
2. 5.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. O. Krasutina) 311. kab.
2. 9.b Latviešu valoda 216. kab.
2., 3. 6.b Latviešu valoda 312. kab.
3. 9.b Matemātika 211.kab.
3. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 201. kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
3., 4. 7.a Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209. kab.
4. 11. Kulturoloģija (patst. darbu vada sk. A. Lasmane) 312. kab.
4. 8.a Matemātika 213. kab.
4. 5.b Literatūra (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
5. 6.a Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209. kab.
5. 9.b Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 216. kab.
5., 6. 10. Informātika (vada sk. L. Ivanova) 20. kab.
6. 12.b Sports
6. 6.b Sociālās zinības (patst. darbs mājas)
6. 5.a Literatūra (patst. darbs mājas)
7. 6.b Pasaules vēsture (patst. darbs mājas)
7. 9.b Nenotiek
7., 8. 12.b Svešvaloda II 315.kab.
7., 8. 12.b Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbs mājās)
7., 8. 10. Angļu valoda (patst. darbs mājas)
8. 12.a Nenotiek