Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 23. – 27. septembris

Skolā dežurē 10. klase
(Skolas rudens kross)

Pirmdiena, 23. septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
17.30 7.a klases vecāku sapulce 316. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 316. kab.
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
MOT nodarbība 7.a,b klašu skolēniem 216. kab.
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)

Otrdiena, 24. septembris
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 4.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)

Trešdiena, 25.septembris
10.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 “Draudzīgā skola” sanāksme 310. kab.
17.30 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)

Ceturtdiena, 26. septembris
17.00 9.b klases vecāku sapulce 315. kab.
18.00 6.a klases vecāku sapulce 212. kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 309. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 118. kab.
Aizkraukles reģiona vēstures skolotāju organizētās orientēšanās sacensībās vēsturē 6.-12. kl. Skrīveros (Gorpeņuka Anastasija, Kitajeva Aleksa, Kondrāte Kate, Mežmale Paula Beāte, Eizāns Gvido, Ivanova Una, Krēbss Mikus, Visocka Edīte, Daugavietis Andis, Ķerķe Evelīna Paula, Luksa Elīza, Skrabutena Beāte)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)

Piektdiena, 27. septembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
10.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu, iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
Pedagogu profesionālā pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (A. Igaune, E. Valdberga)
Mācību ekskursija uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

27. – 28.09. Folkloras skolotāju Vasaras skola – seminārs Jēkabpilī (A.Lindenberga)

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu