Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 17. septembrī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 113.kab.
2. 4.a Latviešu val. (patst. darbu vada sk. S. Fišmeistare) 113.kab.
4. 4.a Angļu valoda ( patst. darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
5. 4.a Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. K. Balode) 113.kab.
6. 4.a Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 113.kab.

5. – 12. klase
1. 5.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 216.kab.
1. 12.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 12.a Literatūra (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 7.a Bioloģija 201.kab.
3. 11. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Briede) 107.kab.
3. 6.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk. I. Bērziņa) 216.kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 311.kab.
4. 5.b Literatūra (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 311.kab.
4. 11. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. S. Dārziņš) 207.kab.
4. 6.a Sports
4. 7.a Mūzika 306.kab.
5. 12.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
5. 5.a Angļu valoda 310.kab.
5. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada J. Nīcgale) 311.kab.
5. 9.b Ģeogrāfija (patst.darbu vada sk. R. Jakovļeva) 214.kab.
5., 6. 6.a Matemātika 212.kab.
6. 8.a Sports
6. 5.a Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.b Klases stunda 310.kab.
6. 7.a Latvijas vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Ģeogrāfija (patstāvīgais darbs mājās
7. 7.b Ģeogrāfija (patstāvīgais darbs mājās