Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 16. – 21. septembris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 16. septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Mini futbola turnīrs 2. – 4. kl. sporta zālē
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, I. Ņikiforova, A. Seikovska)
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā (K. Kondrāte, B. Kaņepēja, L. Lauva)

Otrdiena, 17. septembris
14.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I. Reitere, I. Balode)

Trešdiena, 18. septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Mini futbola turnīrs 9. – 12. kl..
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I. Reitere)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, S. Fišmeistare, K. Balode)

Ceturtdiena, 19. septembris
18.00 2.a klases vecāku sapulce 112. kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 103. kab.
Mini futbola turnīrs 5. – 8. kl. sporta zālē
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības pulciņu dalībnieku sarakstu iesūtīšana elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv ).
Piedalīšanās LTV erudīcijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” Rīgā (piedalās K. K. Brūniņa)
VISC organizētais seminārs interešu izglītības un audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” atklāšanas pasākums
Rīgā (piedalās 10. kl., K. Davidova, H. Vīksne-Sarkanais, M. Kotovičs)

Piektdiena, 20. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 “Olimpiskā diena 2019”
18.00 9.a klases vecāku sapulce 312. kab.
Līdz plkst. 17.00 atbalsta personāla un programmas “Ekoskola” darba plānu iesniegšana skolas kancelejā un elektroniski direktores vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” atklāšanas pasākums Rīgā (piedalās 10. kl., K. Davidova, H. Vīksne-Sarkanais)
UNESCO ASP organizētais Baltijas jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” (piedalās V. Nikaļuka, A. Aizporietis, E. Kaņepēja, A. Vaivads, M. Kotovičs)

Sestdiena, 21. septembris
UNESCO ASP organizētais Baltijas jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” (piedalās V. Nikaļuka, A. Aizporietis, E. Kaņepēja, A. Vaivads, M. Kotovičs)
Skolas darbinieku ekskursija (izbraukšana no Pļaviņu novada ģimnāzijas plkst. 7.30)

16.09. – 19.09. “Olimpiskās dienas 2019” vingrošanas kompleksa apguve
16. – 19.09. Futbola nedēļa 2. – 12. kl.