Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 9. – 13. septembris

Skolā dežurē 12.b klase

Pirmdiena, 9. septembris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Individuālā darba nodarbību un fakultatīvo nodarbību grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Otrdiena, 10. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
18:00 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.

Trešdiena, 11. septembris
13.00 Leļļu teātra “Tims izrāde” 1. – 3. kl. svinību zālē
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)
Seminārs “Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās” Drabešos (S. Stučka)

Ceturtdiena, 12. septembris
8.30 Skolotāju kolektīva fotografēšanās
Klašu fotografēšanās

Piektdiena, 13. septembris
11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Klašu fotografēšanās
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu