Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1. a klases ekskursija uz Skrīveriem

Kādā jaukā pavasara dienā 1.a klase devās ekskursijā uz Skrīveriem, kur iepazinās ar Skrīveru saldumu ražotnes darbu.
Mūs laipni uzņēma “Saldumu fabrikas” darbinieki. Pastāstīja par konfekšu ražošanas procesu un ražotnes vēsturi. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 16. maijā

1. – 4. klase
1. 1.b Ētika (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
1. 1.a Ētika 112.kab.
1. 4.a Angļu valoda 310.kab.
1. 4.b Angļu valoda 310.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
2. 2.b Matemātika 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114.kab.
2. 4.b Latviešu valoda 114.kab.
3. 2.a Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
3. 4.b Sociālās zinības 114.kab.
4. 4.b Mūzika 306.kab.
4. 1.b Matemātika (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 1.b Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 4.b Matemātika 114.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klases
1. 10. Ekonomika 216.kab.
1. 5.a Dabaszinības 107.kab.
1. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Matemātika 211.kab.
2. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
2. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
3. 8.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 312.kab.
3. 11.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
3. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 204.kab.
4. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
4. 8.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 312.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
5. 9.a Mājturība un tehnoloģijas 27.kab.
5. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Ķīmija 107.kab.
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
6. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Bioloģija 201.kab.
6. 6.a Sports (patst. darbs mājās)
6. 5.a Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 9.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 12. Matemātika 213.kab.
7. 9.b Sports (patst. darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 8.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 12. Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.a Nenotiek