Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 6. – 10. maijs

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 6. maijs
Brīva diena

Otrdiena, 7. maijs
8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 11.a, 11.b, 12. kl. audzinātāju sanāksme 110. kab.
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 MK sanāksmes
17.30 11.b kl. vecāku sapulce 214. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 1.a, 1.b klasei 112., 118. kab.
Jaunatnes līgas sacensības futbolā Maltā (piedalās 2004., 2005. g. dzim. zēnu komandas)

Trešdiena, 8. maijs
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 2.a, 2.b klasei 115., 103. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Latvijas Dabas muzejā

Ceturtdiena, 9. maijs
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12. klašu skolēniem
Draudzības turnīrs šahā Aizkrauklē (piedalās: Dz. Leončiks, V. Ozola, K. Mucenieks, Ē. M. Saliņa, E. Muceniece, E. Osipausks)
Mācību satura ieviešanas seminārs pašvaldības izglītības jomas vadītājiem un speciālistiem Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 10. maijs
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.30 Interešu izglītības kolektīvu koncerts
10. klases un 11.b kl. sk. E. Tropika ZPD teorētiskās daļas iesūtīšana skolotājai I. Krastiņai (iveta.krastina@png.edu.lv)

06.05.- 10.05. Tematiskā izstāde “Latvijas vērtības” skolas bibliotēkā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu