Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 22. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 23. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
11.15 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
17.00 7.a klases vecāku sapulce 313. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 107.kab.
Veselības ministrijas īstenotais pētījums ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” Rīgā

Trešdiena, 24. aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9. klasēm svinību zālē
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale, M. Skrabutena, J. Eiduks)
LIVA konference 2019 Rīgā (I. Luksa)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
9.00 – 11.00 Starpnovadu konkurss angļu valodā “Game Day” 5. klasēm svinību zālē
17.00 11.a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Multidisciplinārais starpnovadu Ekosalidojums “Ūdens piedzīvojums Dricānu vidusskolā”
Seminārs pašvaldības audzināšanas darba koordinatoriem “Valsts. Ārlietas. Mēs” Rīgā (J. Nīcgale)
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (E. Valdberga)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Piektdiena, 26. aprīlis
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10. klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 Vecāku un skolas darbinieku sadraudzības vakars
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Ceļš uz karjeru”
7.b klases mācību ekskursija
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Baginska)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

22.04.-26.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads – vieta, kur savu dzīves rakstu ierakstīt!” skolas bibliotēkā
23.04. – 24.04. Ekoskolu akcijas “Zemes diena” aktivitātes “Saglabāsim mūsu sugas” (Košumkrūmu stādīšana, putnu būrīšu taisīšana un izvietošana)
28.04. Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde