Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādes III posmā

olimpiades22. martā Rīgā norisinājās olimpiādes latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm III posms, kurā Elīza Luksa (9.b klase, skolotāja Velta Rulle) ieguva 3.vietu.
Apsveicam ar panākumiem un paldies Elīzai un skolotājai Veltai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Darba plāns 8. – 12. aprīlis

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 8. aprīlis
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
17.30 Skolas padomes aktīva sanāksme 110. kab.
Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 4. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: H. Eriksone, M. Mača, I. Miķelsone, K. A. Avotiņa, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, L. Paļuga, L. L. Buševica)
Mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, V. Rulle, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” Rīgā (M. Skrabutena)

Otrdiena, 9. aprīlis
11.05 Skolas pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
17.00 3.a klases vecāku sapulce 113. kab.
18.00 1.a klases vecāku sapulce 112. kab.
9.a,b klases mācību ekskursija
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”
Reģionālās olimpiādes angļu valodā atlases kārta 5., 6., 7., 8., 11. klašu skolēniem 19.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” Rīgā (M. Skrabutena)

Trešdiena, 10. aprīlis
17.30 5.b klases vecāku sapulce 309. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 310. kab.
18.40 5.a klases vecāku sapulce 212. kab.
“Latvijas skolu orientēšanās kauss 2019” Mežaparkā, Rīgā (piedalās: K. Stūre, A. Cukanova, E. Luksa, M. Langenfelde, A. Žukova, H. Vītols)
Skatuves runas pulciņa uzstāšanās Pļaviņu PII “Jumītis”
Reģionālā olimpiāde vācu valodā 8. klasēm Daugavpilī (piedalās G. Vuškārnieks)

Ceturtdiena, 11. aprīlis
10.00 Starpnovadu konkurss “Man kā vēsturniekam/cei” sporta zālē
10.20 – 11.40 Valsts diagnosticējošais darbs fizikā 11.a, b klasēm 207./20. kab.
10.20 – 11.40 Valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.a, b klasēm 107. kab.
17.00 8.b klases vecāku sapulce 104. kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 216. kab.
Mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ņikiforova, I. Volane)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) Rīgā (G. Mozga)

Piektdiena, 12. aprīlis
Pēc mācību stundām Lielā talka (lietus gadījumā talka nenotiks)
10.45 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.b, 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
1.a klases mācību ekskursija
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) Rīgā (G. Mozga)

12., 13.04. ZPD konferences valsts kārta Rīgā (piedalās K. Davidova)
8.04.-12.04. Tematiskā izstāde: “Projektu daudzveidība skolā” skolas bibliotēkā

Atvērto durvju diena “Melnā nakts gaišā dienas laikā”

ADD_plakats_A3_2019Šī gada 8. maijā plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā (NAA) Rīgā, Ezermalas ielā 8B notiks Atvērto durvju diena “Melnā nakts gaišā dienas laikā”, kurā ikviens interesents varēs iegūt informāciju par studiju iespējām NAA, tikties ar Sauszemes, Jūras un Gaisa spēku kursu priekšniekiem, kā arī iepazīt kadetu ikdienu un dienestā esošos izaicinājumus. Lasīt vairāk…