Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 18. – 22. marts

Skolā dežurē 7.a klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 18. marts
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 19. marts
15.30 Zinātniskās padomes sanāksme 215. kab., ZPD aizstāvēšana (V. Sakovičs, R. Jansons)
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates mēģinājums Aizkrauklē
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” informatīvais seminārs Rīgā (I. Luksa)
Veselības ministrijas projekta “Kustinācija” apmācības “Kustības vēstneši” Rīgā
(S. Stūris)

Trešdiena, 20. marts
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Aizkrauklē
17.00 lekcija vecākiem un skolotājiem “Vecāku līdzdalība un atbildība bērna mācību procesā” svinību zālē

Ceturtdiena, 21. marts
13.00 Projekta “Skolas soma” pasākums 10. – 12. kl. “Literatūre pietur Pļaviņās”. Tikšanās ar raidījuma “Literatūre” veidotājiem M. Selecku, G. Terzenu un U. Olti svinību zālē

Piektdiena, 22. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Koru skates I kārta svinību zālē
Valsts (III posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm (A. Esiņa, E. Luksa, V. Rulle)
Starpnovadu olimpiāde informātikā 10. – 11. klasēm Aizkrauklē

18.-22.03. Tematiskā izstāde ” Jaunieguvumi bibliotēkā ”- skolas bibliotēkā