Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Zemgales reģionālā zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference

Lai rosinātu skolēnu interesi par mūsdienu zinātnes un sabiedrības procesiem, veicinātu viņu kritisko domāšanu un ievirzītu skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un zinātniski pētnieciskajai darbībai, kā arī paplašinātu skolēnu redzesloku savas turpmākās karjeras izvēlē, Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni 10. un 11. klases laikā izstrādā savu zinātniskās pētniecības darbu. 11. klasē notiek darba aizstāvēšana, bet labākie darbi tiek prezentēti starpnovadu konferencē un arī reģionālajā konferencē. Lasīt vairāk…

“3 + Ģimenes karte”

LGG_karteLatvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

VSIA “Autotransporta direkcija” dati liecina, ka arvien vairāk daudzbērnu ģimeņu reģionālajā sabiedriskajā transportā izmanto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģimeņu skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, lai saņemtu valsts piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus, var uzrādīt vecākiem piešķirto Goda ģimenes apliecību, taču no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība. Lasīt vairāk…

Vairāk par “3+ Ģimenes kartes” saņemšanas un izmantošanas iespējām šeit.