Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 7. janvāris – 11. janvāris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 7.janvāris
8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 7.klasei 209.kab.
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Līdz plkst. 12.00 Zinātniskās pētniecības darbu iesniegšana izdrukas veidā 215.kab. un elektroniski (iveta.krastina@png.edu.lv)
Pedagogu I semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)

Otrdiena, 8.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 8.kl. 310.kab.
4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 9.kl. 309.kab.
15.30 11. a,b, 12. klases audzinātāju sanāksme 102.kab.

Trešdiena, 9.janvāris

Ceturtdiena, 10.janvāris

Piektdiena, 11.janvāris
10.00 Starpnovadu (2.posma) vēstures tiešsaistes olimpiāde 9. – 12. kl. 20. kab. (piedalās: A. Cukanova, A. Daugavietis, A. Esiņa, B. Skrabutena, E. Luksa, R.M.Pitjukevičs, K. Priede, L. E. Pitjukeviča, L. Janoviča, S. Djubina)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.b, 12. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanas prezentācijas iesniegšana elektroniski (iveta.krastina@png.edu.lv) un, no darba vadītāja puses parakstīta, darba izstrādes plāna iesniegšana 215.kab.
Zinātniskās pētniecības darbu recenzijas iesniegšana 215.kab.
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

07.01.-11.01 Tematiskā izstāde “Ziemas prieks” skolas bibliotēkā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu