Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 10.-14.decembris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 10. decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102.kab.
6.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 11. decembris
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, Dz.Vanaga)
17.30 Skolas padomes sanāksme 201.kab.
12.klases mācību ekskursija
Seminārs UNESCO ASP dalībskolām “Cilvēktiesību un biotēkas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz biotēkas jautājumiem skolā?” (E.Valdberga)
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru sanāksme
Rīgā (J.Nīcgale)
Pēdējā ieskaišu diena I semestrī

Trešdiena, 12. decembris
Seminārs “Kā efektīvi organizēt ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas darba vietā” Rīgā (S.Kupča)
Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros seminārs – supervīzija pedagogiem karjeras konsultantiem: “Pieredze un analīze KAA īstenošanas procesā izglītības iestādē” Rīgā (I.Bērziņa)

Ceturtdiena, 13. decembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Piektdiena, 14. decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Sociālo pedagogu metodiskās apvienības seminārs “Sociālo pedagogu dokumentācija” Jēkabpilī (S. Fjodorova)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 3.b klasei 117.kab., 3.a klasei 113.kab.
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ar piparkūku smaržu!” svinību zālē

11. – 13.12. 1.stundas laikā Ekoskolas aktivitāte – Rīta rosme
1. – 21.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētki nāk…” – skolas bibliotēkā
Līdz 13.12. Gatavošanās Ekoskolas Ziemassvētku izstādei “Videi draudzīgā ceļā uz Ziemassvētkiem”. Darbus iesniegt līdz 13.12. 102.kab.
10. – 20.12. Draudzīgās skolas iniciatīva “Adventes vēlējumu kalendārs”
16.12. Trešā advente
3. – 21.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai 9. – 12.klašu grupai