Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 3. – 7. decembris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 3.decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102.kab.
13.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Darbu iesniegšana skolēnu zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” 215.kab. I.Krastiņai

Otrdiena, 4.decembris
6.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde fizikā 207.kab.
14.50 Filmas “Tēvs Nakts” apmeklējums 8. – 12.kl.
Seminārs “Valsts kontroles atzinums par mērķdotācijām pedagogu atlīdzībā” Rīgā (L.Ivanova)

Trešdiena, 5.decembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.15 Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 203.kab. (M.Skrabutena, J.Nīcgale, E.Valdberga, I.Baginska)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.b klasei 104.kab.
Mācību ekskursija Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros uz Zinātkāres centru “ZINOO” Cēsīs

Ceturtdiena, 6.decembris
Seminārs ”Komunikācijas labirinti – iespējas un izaicinājumi” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena,7.decembris
Skaļās lasīšanas konkurss 5. – 6. klasēm Svinību zālē
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

3. – 7.12 Skolas noformēšana Ziemassvētku noskaņās – atb. I.Volane, S.Fjodorova
1. – 21.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētki nāk…” – skolas bibliotēkā
10.12. Otrā advente
3. – 21.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai 9. – 12.klašu grupai