Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pasākums sākumskolas skolēniem „Izmēģini pats”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 1. – 4. klašu izglītojamajiem šī gada 23. novembrī notika pasākums “Izmēģini pats”. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnu interesi par tehniskajām lietām, modelēšanu, jaunradi un inovācijām, kā arī veicināt skolēnu ievirzi uz tehniska rakstura karjeras iespējām un izvēli. Lasīt vairāk…

Lekcijas un sagatavošanas kursi vidusskolēniem RSU

Sākusies pieteikšanās Jauno diplomātu un politologu akadēmijā! Nodarbības Jauno diplomātu un politologu akadēmijā notiks no 9. februāra līdz 6. aprīlim. Uzzināt vairāk un pieteikties šeit.

Uzaiciniet RSU vēstnesi uz savu skolu! Lai uzaicinātu RSU vēstnesi uz savu skolu, rakstiet skoleniem@rsu.lv vai zvaniet pa tālruni 67409253. Uzzināt vairāk un pieteikties šeit.

4. decembrī plkst. 16.00 RSU aicina uz bezmaksas lekciju “Kā būt līderim?” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā! Pieteikšanās, sūtot e-pastu uz iveta.krumina@lnb.lv vai zvanot pa tālruni 26149129. Uzzināt vairāk un pieteikties šeit.

Darba plāns 26. – 30. novembris

Skolā dežurē 10. klase
“Pieklājības un atbildības nedēļa”

Pirmdiena, 26.novembris
8.15 Mazā PP sanāksme 312.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 216.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a,b svinību zālē, 10. klašu jauniešiem 209.kab.

Otrdiena, 27.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 216.kab.
12.20 Mazā PP sanāksme 212.kab.
15.30 Pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 102.kab.
15.30 MK sanāksmes
10.kl. un 11.b kl. skolēna E.Tropika ZPD pieteikumu iesniegšana 215.kab
12.00 Iniciatīvas “Latvijas Skolas Soma” ietvaros Teātra izrāde “Trīs sivēntiņi un vilks” 1.-4.kl. Pļaviņu kultūras centrā
Seminārs “Starpdisciplinaritāte mākslas muzejā” Rīgā (I.Skolmeistere)

Trešdiena, 28.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 310.kab.
Ekoskolu koordinatoru profesionālās kompetences pilnveides kursi Rīgā (I.Bērziņa)

Ceturtdiena, 29.novembris
10.00 Bioloģijas olimpiāde (40.valsts olimpiādes II posms) 9.– 12.kl. (L.E.Pitjukeviča, K.Priede, K.Davidova, B.Skrabutena, A.Žukova, E.Luksa, A.Daugavietis, M.Ķirsis, L.Liepiņa, L.Janoviča, A.K.Kriņicka, V.Adamoviča) 20.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 215.kab.
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
15.30 Mazā PP sanāksme 316.kab.
Ekoskolu koordinatoru profesionālās kompetences pilnveides kursi Rīgā (I.Bērziņa)
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā jauniešiem (2000.g.dz.) Koknesē

Piektdiena,30.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.15 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 4.a klasei 114.kab., 4.b klasei 116.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a,b svinību zālē, 10. klašu jauniešiem 204.kab.
Melnās kafijas vakars Rīgā
Sociālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs Rīgā (S.Fjodorova)

1.12. Stāstnieku konkursa “TECI,TECI,VALODIŅA 2018” fināls Rīgā (K.Kondrāte)
26.- 30.11. Pavadi brīvo laiku lietderīgi. Nāc un spēlē galda spēles bibliotēkā! Galda spēļu turnīri
2.12. Pirmā advente