Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

Oktobra beigās aizsākās mācību priekšmetu olimpiādes, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolotāju profesionālajām asociācijām, augstskolām un pašvaldībām. Dažas olimpiādes organizē arī novadi, republikas pilsētas vai novadu apvienības.
Olimpiāžu mērķis ir attīstīt skolēnu radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos novada, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā.
30.oktobrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās Angļu valodas olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms, kurā Emīls Bogdanovičs (12.klase) ieguva atzinību. Skolotājas Valda Mičule un Viktorija Fjodorova.
15.novembrī mūsu skolā aizritēja Vācu valodas olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms, kurā skolotājas Ritas Jakovļevas audzēkne Marta Langenfelde (9.b klase) ieguva 1.vietu.
Sveicam skolēnus ar sasniegto un paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

novembris_apsveikums

Darba plāns 19. – 23. novembris

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 19.novembris
Brīva diena

Otrdiena, 20.novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 – 13.00 Vēstures olimpiādes pilotprojekts tiešsaistē 9. – 12.klasēm 19.kab. (piedalās: V.Trokša, K.Priede, A.Esiņa, K.Ostrovskis, R.M.Pitjukevičs, E.Luksa, B.Skrabutena, A.Cukanova, A.Daugavietis)
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
11.05 “Draudzīga skola”sanāksme 313.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 27.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
Psihologu seminārs, apmācība “Psihologu atzinumu sagatavošanas un izstrādes vadlīnijas”, Jēkabpilī (D.Vanaga)
Konference “Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli” Rīgā (E.Valdberga)

Trešdiena, 21.novembris
11.05 Mazā PP sanāksme 27.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 313.kab.
12.00 – 14.00 Tiešsaistes programmas “Lietvaris” apmācība Pļaviņu novada domē (L.Ivanova, S.Bērziņa)

Ceturtdiena, 22.novembris
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā jauniešiem (2000.g.dz.) Koknesē
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.ab svinību zālē, 10. klašu jauniešiem 204.kab.
12.15 Mazā PP sanāksme 216.kab.

Piektdiena,23.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums „Izmēģini pats” 1. – 4. kl.
ZPD darbu un prezentāciju elektroniska iesūtīšana uz e-pastu iveta.krastina@png.edu.lv
Mācību priekšmetu skolotājiem veidlapas par paveikto darbā ar
skolēnu nepietiekamajiem vērtējumiem uz 16.11.2018. iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski uz e-pastu lana.ivanova@png.edu.lv )

5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā
20.- -30.11. Pavadi brīvo laiku lietderīgi. Nāc un spēlē galda spēles bibliotēkā!