Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12. – 16. novembris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 12.novembris
Latvijas valsts dibināšanas simulācijas pasākums “Tikšanās vieta Rīgas pilsētas II teātris” Rīgā
Starpnovadu ierindas skate Neretā (piedalās 6.a,11.a kl.)

Otrdiena, 13.novembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK 201.kab.

Trešdiena, 14.novembris
Firmas “Procter &Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 214.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.ab un 10. klašu jauniešiem 209.kab.
Erudītu konkurss UNESCO ASP projekta ietvaros “UNESCO Azartiskākie Simtgades Prātnieki” Ozolnieku vidusskolā (piedalās: R.M.Pitjukevičs, B.Skrabutena, E.Luksa, A.Mežmale, A.Kapteine, L.Liepiņa)

Ceturtdiena, 15.novembris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) Olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl. (piedalās: M.Langenfelde, K.Davidova, A.Kapteine, S.Djubina, D.Samul) 104.kab.
MOT nodarbības 7.ab klašu skolēniem

Piektdiena,16.novembris
8.30 LR Proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums sporta zālē
“Latvijas stunda” – atb.1.-4.kl.audz.
11.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a, 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkursa “Latvijas spēks – vārdā, Latvijas spēks dziesmā” pēdējā diena

5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā
12. – 30.11 Skolas basketbola turnīrs 6. – 8.kl.