Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 5. – 9. novembris

Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 5.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 12. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 6.novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” Madonā

Trešdiena, 7.novembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 102.kab.

Ceturtdiena, 8.novembris
13.00 Mārtiņdienas ieskandināšana, Mārtiņdienas tirgus 1. – 4. klase
Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” starpnovadu kārta Ķeguma komercnovirziena vidusskolā (piedalās: K.A.Avotiņa, I.Lindenberga, K.Kondrāte, R.Ruciņš-Vējiņš, L.E.Pitjukeviča)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Rokoperas “Lāčplēsis” apmeklējums (11.ab klases)

Piektdiena,9.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.30 Ierindas skates atklāšana 5.-8. un 9-12.klašu grupā
MOT nodarbības 8.a,b klasēm
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā (L.Ivanova)

11.11. Lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem
5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā