Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 24. – 28. septembris

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 24.septembris

Brīva diena

Otrdiena, 25. septembris

MOT nodarbības 8.ab klasēm
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201.kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 114.kab.
18.00 12. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 26.septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv ):
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu;
• skolēniem ar speciālām vajadzībām (ar medicīniskās komisijas atzinumu), kuri ir integrēti vispārējās izglītības klasē.

Ceturtdiena, 27. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
Konference “Lietpratība pamatizglītībā” Rīgā (A.Lasmane, I.Ņikiforova, E.Valdberga, M.Skrabutena, L.Ivanova)
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā (O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)

Piektdiena, 28. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 11.b klases vecāku sapulce 214.kab.
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

24.09 -28.09  Tematiskā izstāde „ Bibliotēkas jaunieguvumi” skolas bibliotēkā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu