Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 17. – 21. septembris

Drošības nedēļa

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 17.septembris 11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme svinību zālē
13.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde 1.-4.kl. svinību zālē
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I.Reitere, I.Balode)

Otrdiena, 18. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
15.30 MK sanāksmes

18.00 1.a klases vecāku sapulce 112. kab.
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I.Reitere, I.Balode)

Trešdiena, 19.septembris
6.ab klasēm dalība LVM Meža ekspedīcijā, Tomē
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības pulciņu dalībnieku sarakstu iesūtīšana elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J.Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. septembris
MOT nodarbība 7.a, 7.b klases skolēniem
17.30 3.b klases vecāku sapulce 117.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības un audzināšanas darba  koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Orientēšanās sacensības “Latvijas teritorija krusta karu laikā. Saules kauja” Skrīveros (Piedalās: A.Kitajeva, K.Kondrāte, P.B.Mežmale, A. Gorpeņuka, G.Eizāns, U.Ivanova, M.Krēbss, E.Visocka, L.E. Pitjukeviča, A.Mežmale, M. Ķirsis, S. Djubina)
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros filmas “Bille” (pēc V.Belševicas darba “Bille” motīviem) apmeklējums Pļaviņu kultūras centrā
19.00 Vecāku sapulce 5.a klasei 212.kab.

Piektdiena, 21. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Latvijas Olimpiskā sporta diena 2018
Līdz plkst. 17.00 atbalsta personāla, programmas “Ekoskola”, projekta “Draudzīga skola” darba plānu iesniegšana skolas kancelejā un elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J.Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv )
Dalība seminārā “Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2018” Rēzeknē

17.09. – 20.09 “Olimpiskās dienas 2018” vingrošanas kompleksa gatavošana
17.09. – 20.09.  Futbola nedēļa 2. – 9.kl.
17.09. – 21.09. Tematiskā izstāde „Dzejas dienas 2018” skolas bibliotēkā
22.09. – Ģimenes sporta diena 8.a kl., sporta zālē