Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 10. – 14. septembris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 10.septembris

11.05 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L.Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Otrdiena, 11. septembris

Planetārija nodarbības 1.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros
15.30 Skolotāju  sanāksme par ZPD aktualitātēm 215.kab.
“Olimpiskās dienas 2018” seminārs Rīgā (J.Eiduks)

Trešdiena, 12.septembris

10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
Planetārijs 1.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros
Konference”21 gadsimta Bibliotēka” Rīgā (A.Bērziņa)

Ceturtdiena, 13. septembris

Skolu psihologu MA Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 14. septembris

11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a,11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 5.b klases vecāku sapulce 309.kab.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L.Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums Rīgā (I.Bērziņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)