Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 3. – 7. septembris

Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 3.septembris

9.00 Tikšanās ar klašu audzinātājiem

9.30 Svinīgā līnija skolas iekšpagalmā

10.30 Klases stunda un adaptācijas pasākumi

11.00 Vecāku tikšanās ar skolas administrāciju svinību zālē

Otrdiena, 4. septembris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 5.septembris

Tehniskās dienas – praktiskās nodarbības 1.-12.kl. sadarbībā ar Zinātkāres centru “Zinoo” un RTU, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros.

Ceturtdiena, 6. septembris

Klašu fotografēšanās

Latvijas simtgades projekta “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums (Rīgā)

Piektdiena, 7. septembris

11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11.a.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Klašu fotografēšanās

Pašpārvaldes kandidātu pieteikšanās pēdējā diena 102.kab.

Ieskaišu grafika aizpildīšanas pēdējā diena