Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 7. – 11. maijs

Skolā dežurē 10.b klase


Pirmdiena, 7.maijs

11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 8.maijs

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.00 Pļaviņu novada iestāžu/struktūrvienību vadītāju sanāksme personas datu aizsardzības jautājumos sakarā ar Vispārējās personas datu aizsardzības regulas piemērošanu no 25.maija (L.Ivanova)
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums svinību zālē
15.45 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201.kab.
Skolas jubilejas scenārija un noformējuma darba grupu sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 9.maijs
10.00 Starpinstitucionālās grupas sanāksme (L.Ivanova)
Mācību ekskursija 6.a klasei

Ceturtdiena, 10.maijs
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā U20, U18 Aizkrauklē

Piektdiena, 11.maijs
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 8.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Zinību svētki svinību zālē
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 4.ab klašu mācību vizīte Kurzemes democentrā Ventspilī
Līdz dienas beigām klašu audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) projektu nedēļas plānojumu

07.05.- 11.05. Tematiskā izstāde “Latvijas vērtības” skolas bibliotēkā