Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 30. aprīlis – 4. maijs

Skolā dežurē 10.a klase

Pirmdiena, 30.aprīlis
Brīvs

Otrdiena, 1.maijs
Darba svētki
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Trešdiena, 2. maijs
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
17.30 1.a klases vecāku sapulce 103.. kab.

Ceturtdiena, 3. maijs
8.30 Svinīgais pasākums “Baltā galdauta svētki” sporta zālē
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Mācību literatūras izmaiņu 2018./2019.m.g. iesūtīšanas pēdējā diena A.Bērziņai
Konference “E-klase 2018” Rēzeknē (L.Ivanova)
Latvijas skolu futbola kauss Viesītē

Piektdiena, 4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena