Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. aprīlis

Skolā dežurē 10.b klase

Pirmdiena, 2.aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 3.aprīlis
15.25 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 4.aprīlis
Lietišķas informātikas olimpiāde ”Paskāla ritenis” Daugavpilī (U.Ivanova, B.Skrabutena, E.Bogdanovičs)
5.-9.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” 1.kārta svinību zālē
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19.olimpiādes 3.kārta Rīgā (A.Daugavietis, G.Mozga)

Ceturtdiena, 5.aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9.klašu skolēniem 214.kab.
Starpnovadu olimpiāde 4.kl. latviešu valodā Bebru pamatskolā (A.Bērziņa, N.Krūmiņa, V.Jaudzema, P.Bicāla, K.K. Brūniņa, E.M.Liepiņš,)
Konkurss vēsturē Jaunjelgavā

Piektdiena, 6.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Notika konkurss „Mana novada dārgakmens – gada būve 2017”

Ik gadu Latvijā tiek uzceltas jaunas ēkas, būvēti ceļi, tilti, notiek daudzi rekonstrukcijas darbi un nu jau 20 gadu garumā, saistībā ar šiem būvniecības darbiem, tiek organizēts konkurss „Gada būve”. Astoņās nominācijās tiek vērtētas dažādas celtnes, objekti un apbalvoti uzvarētāji. Pirms 4 gadiem Latvijas būvnieku asociācija sava konkursu papildināja ar zīmējumu konkursu, kurā piedāvāja Latvijas skolēniem atainot labākās būves savos novados un pilsētās. Šogad konkursā piedalījās arī Pļaviņu novada ģimnāzijas 6.un 8.klašu skolēni – Krista Stūre, Ieva Ambaine, Edijs Zeipe, Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Elīza Luksa, Evelīna Paula Ķerķe, Intars Kažus, Beāte Skrabutena, Anželika Žukova, Marta Langenfelde. Skolēni žūrijas vērtējumam nodeva savus prasmīgi izstrādātos zīmējumus, kuros lepojās ar Pļaviņu novadā 2017 gadā izbūvēto stacijas laukumu, skolas stadionu, āra skvoša laukumu un rollerapli „Jankās”. 7.- 9.klašu grupā 8.b klases skolniece Evelīna Paula Ķerķe konkursā „Mana novada dārgakmens – gada būve 2017” ieguva valstī I vietu un tika uzaicināta uz apbalvošanas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Evelīna Paula saņēma diplomu, saldumu balvas un Latvijas būvnieku asociācijas izdoto grāmatu par Gada būvēm 2017, kurā ir ievietots arī viņas zīmējums. Patiess prieks par mūsu skolēnu aktivitāti un, protams, par Evelīnas Paulas sasniegumiem un mūsu novada popularizēšanu Latvijā!

Skolotāja Iveta Krastiņa