Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 6. martā

5.-12. klase
1.7.b Pasaules vēsture 215.kab.
2. 8.a Klases stunda 27.kab. (vada sk.J.Nīcgale)
3., 4. 7.b Mājturība un tehnoloģija (sk.I.Volanes grupai vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
4. 5.a Mūzika 306.kab.
5. 6.a Matemātika 213.kab.
5., 6. 7.a Mājturība un tehnoloģija (sk.I.Volanes grupai vada sk.J.Nīcgale) 27.kab.
6., 7. 6.a Nenotiek

2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei:
6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena),
6.b klasei – 209.kab. (darba vad. S.Fjodorova),
2., 3. mācību stundas laikā 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 313.kab.(darba vad. Dz.Vanaga)