Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 5. – 9. marts

Skolā dežurē 10.a. klase

Pirmdiena, 5.marts
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Līdz plkst.16.00 skolēnu dinamikas karšu iesniegšana 102.kab.

Otrdiena, 6.marts
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
9.30 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 209.kab. (darba vad. S.Fjodorova), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk. Līdz plkst. 10.04) – 313.kab.(darba vad. Dz.Vanaga)
5.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 19.kab.
15.30 Konkurss „Erudīts” 10. – 12. klasei
Pedagogu pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem pēdējā diena

Trešdiena, 7.marts
Vokālās mūzikas konkursa ”Balsis 2018” 2.kārta Preiļos (piedalās sākumskolas ansamblis)
11.05 Skolas jubilejas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvlaikā iesniegšana kancelejā

Ceturtdiena, 8.marts
Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārta Jēkabpilī (piedalās K.Kondrāte, E.Kaņepēja, S.Eglītis)
11.05 Konkursa “Dziedošā klase” uzstāšanās secības izloze 1.- 4.kl., 5.- 7.kl., 8.- 12.kl. 102.kab.
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 4.-11.kl.
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.kl.asēm (piedalās S.Djubina)

Piektdiena, 9.marts
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē
Starpliecību izsniegšana 4.-11.kl.
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.kl.asēm (piedalās S.Djubina)
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā
Makulatūras nodošanas pēdējā diena (skolas iekšpagalma šķūnī, vēlams jau nosvērtu)
Līdz plkst.15.00 9.-11.klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

5.03.-5.03. Tematiskā izstāde „Par ko kļūt?” skolas bibliotēkā
Līdz 9.03 Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu