Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 19. – 23. februāris

Skolā dežurē 9.a. klase

Pirmdiena, 19.februāris
10.00 Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss Pļaviņu mūzikas skolā (piedalās Ē.M.Saliņa, K.A.Avotiņa, V.Svirska, K.Kondrāte, A.Leitlands, I.Ambaine, R. Ruciņš-Vējiņš, E.Kaņepēja)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 9.a klasei svinību zālē
Ēnu dienas apliecinājumu iesniegšanas pēdējā diena, līdz plkst.12.00 I.Bērziņai 102.kab.
Līdz plkst.12.00 iesūtīt elektroniski (liga.ostrovska@plavinas.lv) ZPD prezentāciju starpnovadu lasījumiem

Otrdiena, 20.februāris
9.00 Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Pļaviņu novada ģimnāzijā 201.kab. (piedalās: V.Adamoviča, S.Djubina, V.S.Mateša, S.Mēnese)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 7.a klasei svinību zālē
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 21.februāris
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei: 6.a klasei – 115.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.b klasei – 309.kab. (darba vad. A.Bērziņa), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 104.kab.(darba vad. R.Jakovļeva)
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde ģeogrāfijā 20.kab. (piedalās: G.Elīte, Dz.Samul, R.Milsons, K.Patrijuks, V.Adamoviča, K.Davidova)

Ceturtdiena, 22.februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei: 3.a klasei – 114.kab. (darba vad. I.Lazda), 3.b klasei – 116.kab. (darba vad. S.Meldere), 3.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 209.kab.(darba vad. S.Fjodorova)
Mācību ekskursija 10.a klasei
Seminārs apmācība ”Emocionālās labsajūtas formēšanās priekšnoteikumi bērna pozitīvai attīstībai” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 23.februāris
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Erudīcijas konkurss latviešu valodā un literatūrā 5. – 6.klasēm svinību zālē
Mācību ekskursija 12. klasei
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā
9.a Klases vakars

19.- 23.02. Tematiskā izstāde: “Brīvbrīžos – prātam, aktivitātēm, atpūtai!”
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”