Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 29. janvāris – 3. februāris

Skolā dežurē 8.b klase
Pirmdiena, 29.janvāris
9.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: Dz.Samul, S.Djubina, G.Kapteinis, L.Janoviča, P.Sondore, K.Činka, Dž.Nikaļuka, E.Klaucāne)
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
16.30 12.klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Otrdiena, 30.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 PP sanāksme 201.kab.
Līdz plkst. 15.00 11.un 12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu iesniegšana 215.kab. un iesūtīšana elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv
Basketbola interešu izglītības dalībnieku pieredzes brauciens uz Jēkabpils sporta namu

Trešdiena, 31.janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: S. Djubina, L. Janoviča, A. K. Kriņicka, V. Adamoviča, Dz. Samul)
11.05 Skolas jubilejas noformējuma darba grupas sanāksme 102.kab.
3., 4.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316.kab., intervētājs – L. Avotiņa, vērtētājs – S. Stučka
Iesniegumu iesniegšanas, par kabinetu izmantošanas iespējām Žetona vakarā, pēdējā diena skolas kancelejā

Ceturtdiena, 1.februāris
10.00 – 15.30 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8. – 9.klasēm 25./27.kab. (piedalās: B.Skrabutena, L.Kudrjavceva, L.Čepule, A.Ķirse, G.Elīte, K.Priede, A.Jokums, K.Ostrovskis, A.Rāviņš, A.Daugavietis, K.K.Kuciņš, A.Skābarnieks, R.Freijs)
5. – 9.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena, 2.februāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm 104.kab. (piedalās: D.Loseva, S.Balode, L.E.Pitjukeviča, G.Elīte, K.Priede, A.Vaivods, K.Davidova, M.Ķirsis, L.Janoviča, S.Djubina, V.Adamoviča, R.Milsons, G.Kapteinis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (I.Bērziņa)
Līdz plkst.12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā saskaņā ar turnīra nolikumu
15.30 A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē

Sestdiena, 3.februāris
9.00 Absolventu kausa 42. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

29.01. – 2.02. A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē
29.01.- 02.02. Skolas sacensības slēpošanā
Līdz 3.02. “Draudzīgā aicinājuma akcija”