Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 8. – 12. janvāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 8.janvāris

8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a,9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.kl. 311.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)  

Otrdiena, 9.janvāris

15.20 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Trešdiena, 10.janvāris

Tematisko plānu korekciju iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Ceturtdiena, 11.janvāris

   

Piektdiena, 12.janvāris

9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) vēstures olimpiāde 9., 12.kl. 214.kab. (piedalās G.Elīte, K. Priede, S. Balode, L.E. Pitjukeviča, V. Nikaļuka, R. Milsons, K. Činka, G.Kapteinis

2., 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 311.kab., darba vadītājs – V.Rulle, vērtētājs – S.Stučka  11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.b,8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)  

 

08.01.-12.01 Foto izstāde “Ziemas skati” skolas bibliotēkā

8. – 12.01. Dzeja un dziesma svešvalodās

 8. – 12.01. Apsveikumu gatavošana krievu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu