Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Janvāris – svešvalodu mēnesis

janvaris

Cik pasaulē tautu, tik arī valodu. Valodnieku viedoklis pēc veiktajiem pētījumiem ir tāds, ka šobrīd pasaulē runā ap 6500 valodās. 2000 valodās no tām runā mazāk kā tūkstotis cilvēku . Sakarā ar tautu pārceļošanu gan valodas, gan dialekti atrodas nepārtrauktā attīstībā. Viena no indivīda sociālajām dzīves vajadzībām gan agrākajos gadsimtos, gan mūsdienās ir tikt saprastam un saprast apkārtējos, nedzīvot izolācijā, tādēļ cilvēks iesaistās meklējumu procesā ar mērķi orientēties arī ārpus savas vides, kā reģionālajā vidē, valstī, valstu savienībā un visbeidzot globālajā vidē, kas 21.gadsimtā ir atvērtāka kā jebkad. Lasīt vairāk

Prieks par iegūto pieredzi

Decembra sākumā skaistu pārsteigumu sagādāja  9.a klases skolniece Guna Elīte, kura arī bija pieteikusies erudīcijas konkursama „Gudrs, vēl gudrāks” 9. klašu grupā. Lasīt vairāk.

Prieks par pasauli, kuru iespējams izmainīt

2017. gada 1. semestris ir bijis nozīmīgs ikvienam, kas bijis spējīgs mainīties, to mudinu darīt skolēnus, vecākus  un sevi. Kas paveikts? Par ko priecājos, kas veicams? Atbildes meklēsim kopā. Gads iesākās ar jaunu tradīciju, tika apkopoti rezultāti 5 nominācijās, kuru rezultātu apkopošanā līdzdalības iespēja bija gan vecākiem, gan viņu bērniem. Tā skolēni un vecāki saņēma  unikālas organiskā stikla balvas. Nominācijā „Klases erudīts” balvu saņēma Una Ivanova nominācijā „Klases aktīvists” – Samanta Jansone, nominācijā „Košais” –  Sanita Placēna, nominācijā „Klases sportists” – Mikus Briežkalns, bet nominācijā „Vecāku guru” balvu saņēma lieliska ģimene  Eva un Māris Lasmaņi. Nominanti bija gandarīti, droši vien kādam bija arī sajūta,ka nav novērtēts, taču konkurss turpinās, iespējas ir dotas visiem. Lasīt vairāk. 

Darba plāns 8. – 12. janvāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 8.janvāris

8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a,9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.kl. 311.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)  

Otrdiena, 9.janvāris

15.20 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Trešdiena, 10.janvāris

Tematisko plānu korekciju iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Ceturtdiena, 11.janvāris

   

Piektdiena, 12.janvāris

9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) vēstures olimpiāde 9., 12.kl. 214.kab. (piedalās G.Elīte, K. Priede, S. Balode, L.E. Pitjukeviča, V. Nikaļuka, R. Milsons, K. Činka, G.Kapteinis

2., 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 311.kab., darba vadītājs – V.Rulle, vērtētājs – S.Stučka  11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.b,8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)  

 

08.01.-12.01 Foto izstāde “Ziemas skati” skolas bibliotēkā

8. – 12.01. Dzeja un dziesma svešvalodās

 8. – 12.01. Apsveikumu gatavošana krievu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā