Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2017.gada 25. decembris – 2018.gada 5. janvāris

25.12.2017. – 5.01.2018. Skolēnu ziemas brīvdienas

25.12.2017. – 5.01.2018. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktora p.i. saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 25.decembris

Ziemassvētki

Otrdiena, 26.decembris

Ziemassvētki

Trešdiena, 27.decembris

11.00 Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums

14.30 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Ceturtdiena, 28.decembris

8.30 Karjeras vadības prasmju seminārs skolotājiem 201.kab.

Piektdiena, 29.decembris

2.semestra pagarinātās dienas grupas grafika precizēšanas pēdējā diena

Pirmdiena, 1.janvāris

Jaungada diena

Otrdiena, 2.janvāris

2.semestra interešu izglītības grafika precizēšanas pēdējā diena

Trešdiena, 3.janvāris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

2.semestra fakultatīvo nodarbību grafika aizpildīšanas pēdējā diena

2.semestra individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 4.janvāris

Pedagogu darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)

Klašu audzinātāju darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā 102.kab.)

Piektdiena, 5.janvāris

Metodisko komisiju 1.semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
Skolotāju tālākizglītotāju kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā Rīgā (A.Lasmane, I.Bicāla, I.Krastiņa)
Seminārs par tiešsaistes olimpiāžu vietni un ZPD reģionālās konferences organizēšanu Jelgavā (L.Ivanova)
30.12.Vecgada balvas izcīņa slēpošanā “Jaujas”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu