Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 11. decembris – 15. decembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 11.decembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 12.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 13.decembris
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
11.00 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 313.kab.
Seminārs Karjeras atbalstam izglītojamiem 10.-12.kl. svinību zālē
14.00 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
I semestra ieskaišu pēdējā diena

Ceturtdiena, 14.decembris
2.mācību stundas laikā I (Skolas) posma olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm 107.kab.
Dalība Skola2030 atvērto durvju dienā Rīgā (V.Rulle, E.Valdberga)

Piektdiena,15.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms…!” svinību zālē
Kursi Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā Jēkabpils (I.Ļūļāka)

11. – 15.12. Konkurss “Mana oriģinālā Ziemassvētku egle”
12. – 15.12. Darbnīca “Piparkūku cepšana” (laiku saskaņot ar sk.I.Volani)
04.-15.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku noskaņa” (Ideju virpulī)
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”