Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 27. novembris – 1. decembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 27.novembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
15.30 Pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 28.novembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde fizikā 9.-12.kl. 207.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.

Trešdiena, 29.novembris
Dalība VIAA konferencē “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”, Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 30.novembris
10.00 – 12.30 Bioloģijas olimpiāde (40.valsts olimpiādes II posms) 9.– 12.kl. (piedalās R.Milsons, M.Ķirsis, K.Davidova, L.Liepiņa, L.Janoviča, A.K.Kriņicka, S.Djubina, V.Nikaļuka, G.Elīte) 20.kab.
16.00 Melnās kafijas vakars 215.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības basketbolā meitenēm un zēniem 2002.g.dz.un jaun. Koknesē.
Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (E.Valdberga)
A.Upīša dzimšanas dienai veltītā literārā konkursa noslēgums Skrīveros (A.Esiņa, V.Rulle)

Piektdiena,1.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolas jubilejas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl. Koknesē (piedalās: P.Sondore, G.Kapteinis, R.Paļuga, S.Djubina, I.Babaks, M.Ķirsis)

27.11. – 1.12. Galda spēļu turnīri
3.12. Pirmā advente

“Sporto visa klase” fotogrāfijās