Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 6.novembris – 10. novembris

Skolā dežūrē 7.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 6.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05” Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.

Otrdiena, 7.novembris
8.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
15.25 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasēm 104.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209. un 216.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Madonā (I.Krastiņa, I.Bicāla, A.Lasmane, L.Ivanova, A.Mežmale, U.Ivanova)
8.b klases mācību eksursija

Trešdiena, 8.novembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
11.05 un 12.30 Mazās pedagoģiskās padomes sēde 11.klasei 215.kab.
Pirmsskolas un sākumskolas koordinatoru seminārs Rīgā (I.Lazda)
Kursi Bērnu tiesību aizsardzībā Jēkabpilī (J.Nīcgale)
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 9.novembris
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā
Valodu jomas koordinatoru seminārs Rīgā (V.Rulle, I.Ozoliņa)

Piektdiena,10.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Mārtiņdienas tirgus 1. – 4.klase
11.05 Ierindas skate svinīgā atklāšana 5.-8. un 9-12.klašu grupā
10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar Eiroparlamenta deputātu A.Pabriku svinību zālē

06.-16.11. Radošā darbnīca “Simts gadi valsts pastāvēšanā”
06. – 17.11. Konkurss “Bebr[a]s” 6., 7., 10., 11.kl.
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”
11.11. Politkluba un jaunsardzes piedalīšanās Lāčplēša dienas pasākumā Likteņdārzā
11.11. Lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem