Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. oktobris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 2.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.

Otrdiena, 3.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 201.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 4.oktobris
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.

Ceturtdiena, 5.oktobris
11.05 10.a,10.b klases skolēnu tikšanās ar RTU pārstāvjiem 215.kab.
Junior Achievement Latvija organizētie kursi Rīgā (M.Skrabutena)

Piektdiena, 6.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
17.00 Pasākums “ESI SVEICINĀTS VIDUSSKOLĀ!” svinību zāle

2. – 6.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
2. – 20.10 Dambretes Rudens turnīrs (216., 204.kab.)
Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm

7.10. Odzienas skolai 125 – salidojums, koncerts, tikšanās ar skolotājiem, atpūtas vakars-balle.