Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 25. – 29. septembris

Skolā dežūrē 10.b klase
Skolas rudens kross

Pirmdiena, 25.septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 26. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 20.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 2.a klases vecāku sapulce 113.kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 313.kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 310.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 8.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112.kab.
VISC organizētais seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Pedagogu tarifikācijas sarakstu izveides pēdējā diena un iesniegšana novada domē

Trešdiena, 27.septembris
11.30 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117.kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216.kab.
VISC organizētais seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem Rīgā (S.Stučka)
Seminārs “Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem normatīvajiem aktiem: to izveide, pielietojums un pārraudzība” Rīgā (I.Luksa)
VS – 1 atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 28. septembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201. kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
16.30 Piemiņas brīdis Bārukalna kapsētā (plkst.16.15 izbraukšana no skolas)
17.30 7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
17.30 8.b klases vecāku sapulce 209.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.

Piektdiena, 29. septembris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 7.a klases un vecāku sporta pasākums ” Visi kopā”
“OMAs” meža stādīšana, “Meža ekspedīcija” – Ekoskola –
Mācību ekskursija UNESCO ASP ietvaros uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (piedalās 9.ab klašu skolēni (pēc apstiprinātā saraksta))

Liec savam pedagogam pasmaidīt!

LIZDA konkurss skoleniem studentiem
Nolikums Liec savam pedagogam pasmaidit 2017-1