Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

3.a klases ekskursija uz Krustpils pili, Līvānu stikla muzeju, Preiļu mazo karaļvalsti

19.maijā mēs devāmies ekskursijā uz Krustpils pili. Uzkāpām pils tornī un vērojām jaukās dabas ainavas. Gide pastāstīja par baronu Korfu dzimtu. Bailīgi devāmies uz tumšo pils pagrabu, kur noklausījāmies  leģendu par Brūno dāmu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Līvānu muižu. Apskatījām Līvānu stikla fabrikas  ražotos  brīnišķīgos  izstrādājumus. Gide mums pastāstīja par ražošanas procesu, kas izrādījās ļoti grūts, jo cilvēki strādāja lielā karstumā.

Izstāžu zālē vērojām senās lietas. Apskatījām garāko uzausto jostu, senos darbarīkus, apģērbus, apavus.

Pēc muzeja apskates devāmies uz Preiļiem. Preiļi ir siera galvaspilsēta, kur siers iemūžināts pat pieminekļos.  Noklausījāmies stāstījumu par siera gatavošanas procesu. Degustējām dažādas gatavības pakāpes sieru.Nobaudījām gardo Čederas siera saldējumu un atvēsinošo mohito.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Preiļu miniatūro karaļvalsti un leļļu paradīzi. Leļļu muzeja īpašniece un veidotāja ir Preiļu māksliniece Vladlena. Muzejā varēja ne tikai apskatīt lelles, bet arī ietērpties princešu tērpos. Lelles ir izvietotas dažādos interjeros, katrai lellei ir savs stāsts un tapšanas vēsture.

Mājas pagalmā skatieniem atklājas pils miniatūrā ar grezniem tornīšiem, tiltiņiem, ūdensdzirnavām.

Uz brīdi arī mēs pārvērāmies par prinčiem un princesēm. Nemaz nebija tik viegli kustēties greznajās kleitās un parūkās. Mums ļoti patika šīs pārvērtības. Dažkārt pat viens otru nepazina…

Atvadījāmies no pasaku karaļvalsts un devāmies mājup.

 

  Ance Bērziņa 3.a klase

Ģimenes dienas koncerts „Zeme laimīgā”

13.05.2017. ar dziesmām un dzejām teicām paldies saviem vecākiem un vecvecākiem par rūpēm un mīlestību.
„Paldies par šo dienu un daudzajām jau aizvadītājam
…ka protu par tām priecāties.
Paldies par brāļiem un māsām,
…un spēju mīlēt viņus no sirds.
Paldies par sirsnību, laipnību un gudrību,
…un prasmi to novērtēt.”

Visas  sākusmskolas klases piedalījās koncerta sagatavošanā. Katra klase gatavoja savu priekšnesumu.  Izskanēja izteiksmīgi  un sirsnīgi norunātās dzejas rindas.  Iepriecināja klašu kolektīvu skanīgās, melodiskās dziesmas. Vecāki minēja asprātīgi uzdotās mīklas. Katra klase sarūpēja  mazu dāvaniņu savai māmiņai un vecmāmiņai. Koncerta noslēgumā klašu kopkoris dziedāja dziesmu „Zeme laimīgā”.

Paldies vecākiem, ka atrada laiku, lai pabūtu kopā ar mums šajā svētku koncertā.

Liels paldies sākumskolas skolotājiem par ieguldīto darbu!

 

                                                   Sākumskolas skolotāja Inga Baginska

Ilustrētā junioriem Pļaviņu novada ģimnāzijā

juniori19. maijā Pļaviņās notika Grāmatu svētki. Tas ir viens no pilsētas jubilejas gada sarīkojumiem un aicināti piedalīties  bija visi interesenti, arī Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.-7. klašu skolēni. Par aktuālo skolu jaunatnei pusaudžus uzrunāja žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redakcijas pārstāvji, apliecinot , ka izdevums ir draugs, ar kuru kopā izzināt pasauli. Tikšanās dalībniekiem klātienē tika dota iespēja sķirt krāsainās un jautrās žurnāla lappuses, uzdodot jautājumus, rodot atbildes uz tiem- kā rodas raksti, cik ilgā laikā, kā atrast  aizraujošus stāstus par cilvēka superspējām, dabu, vēstures labirintiem, zinātniskiem pētījumiem, dzīvnieku pasauli. Kā īsti žurnāls top, no idejas līdz pat gatavam eksemplāram. Interesantākais  bija eksperimentu laiks, kad radoši un izveicīgi puiši  no Fizmix.lv lika pārvērsties gurķim, izvilināja skaņu no gaisa mākoņa un piedāvāja skatītājiem šaut  ar gaisu, uzzināt,  kā smaržo sausā ledus dūmi . Pusotra stunda tika pavadīta izglītojošā un jautrā atmosfērā. Katrs, kurš bija atnācis, saņēma dāvaniņu no radošās komandas, izveicīgākie un gudrākie – pārsteiguma balvu. Kopā pavadītais laiks liek domāt tikai vienu-  domā, runā, pēti un atklāj visu aizraujošo ap sevi!

Mācību gada noslēgums

2016./2017.mācību gada noslēgums fotogrāfijās:

Sporta diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

30.maijā Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Sporta diena, kuras atklāšanā tika pasniegtas pateicības un sveikti skolēni, kuriem šajā mācību gadā bija godalgoti sasniegumi sporta sacensībās, un viņu skolotāji. Varam būt patiesi lepni, ka gan individuāli, gan komandu sacensībās mūsu skolas vārds izskan dažādos sporta veidos!

Priecē, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ir izvēlējušies daudz skolēnu, klašu kolektīvu un ģimeņu.

Sporta dienā klases piedalījās dažādās disciplīnās, kopīgi pavadīja jauku dienu un baudīja saulaino laiku.

Paldies sporta skolotājiem Ilvai un Jānim, tiesnešiem, klašu audzinātājiem un ikvienam jaunajam sportistam  par sportisko dienu!

Lai visiem sportiskas, aktīvas un veselīgas vasaras brīvdienas!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa

SADANCIS „LIELĀ DEJU TALKA” 21.04.2016

21.aprīlī mēs, Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.-9. un 10.-12. klašu deju kolektīvi, devāmies uz deju sadanci „Lielā deju talka”, ko rīkoja draudzīgais Aizkraukles novada vidusskolas deju kolektīvs.

Mums bija iespēja ne tikai parādīt savas deju prasmes koncerta laikā, bet arī radošumu, kas bija nepieciešams sadancim sekojošajai deju kolektīvu ballītei, kuru iesildījām ar interesantiem priekšnesumiem, kas bija gatavoti ar talkas tematiku.

Vēlamies izteikt milzīgu paldies  skolotājai Aigai Bērziņai, kas brauca līdzi un palīdzēja visiem dejotājiem! Paldies arī Aizkraukles novada vidusskolai un pašam kolektīvam „ANĢim” par uzaicinājumu un laipno uzņemšanu, kā arī labi pavadīto laiku!

Pļaviņu novada ģimnāzijas 10.-12.klašu deju kolektīvs

10.klases pārgājiens „Visi kopā- esam spēks!”

Mēs, 10.klase, šī gada 29.maijā devāmies pārgājienā. Lai gan gājām tepat, uz mums visiem pazīstamo sporta bāzi „Jaujas”, šajā pārgājienā tā mums atklājās pavisam citā rakursā.

Savu mazo piedzīvojumu sākām 9.00, kad  visi kopā raitā solī sākām soļot. Galamērķī mūs gaidīja klases audzinātājas Ivetas sagatavots pārsteigums, pareizāk sakot, pārbaudījums.  Kristīne Apsēna, kura organizē  komandu veidošanas pasākumus, kopā ar saviem kolēģiem Lauru un Nauri bija izveidojuši dažādas grūtības pakāpes virvju trases un komandu uzdevumus. Dienas gaitā nācās pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, komandas spēku un klases saliedētību, kā arī uzticību cits citam tādos pārbaudījumos kā „Bosa tvēriens”, „Virvju bize”, ‘”Džungļu lifts”, „Liānu ceļš” un citos.

Aizelsušies un pārguruši, tomēr gandarīti, mēs pelnīti iekūrām ugunskuru, baudījām dabas burvību, kā arī mierīgi palutinājām sevi ar līdzi paņemtajiem našķiem un dalījāmies draudzīgās sarunās.

Pārgājiens bija patiešām izdevies, mums paveicās gan ar lielisko, silto laiku un saulīti, gan ar klases audzinātāju, kura sarīkoja mums tik aktīvu un jautru vidusskolas pirmā gada noslēgumu!

10.klases klases vecākā vietniece Samanta Djubina

Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvu koncerts

koncertsTradicionāli mācību gada izskaņā Klintaines pagasta estrādē notiek Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvu koncerts un Zinību svētki interešu izglītībā, tāpēc arī šogad 26.maijā skolas dziedātāji, dejotāji, dziedošākās klases un skatuves runas pulciņu dalībnieki ieskandināja vasaru ar saviem priekšnesumiem.

Pasākumā tika sveikti un cildināti kolektīvi un individuāli skolēni, kuri šajā mācību gadā konkursos ieguvuši godalgotas vietas!  Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un atsaucību un 2016./2017. mācību gadā! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursiem!

Sirsnīgs paldies koncerta dalībniekiem, kolektīvu un pulciņu vadītājiem, klašu audzinātājiem, Pļaviņu novada Kultūras centra darbiniekiem  un visiem, kas bija iesaistīti koncerta organizēšanā un norisē!

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ilze Luksa