Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vecāku un skolotāju Sadraudzības pasākums

cilveki2016./2017. mācību gadā varam būt gandarīti, ka Skolas padome ir aktīvi darbojusies un pavasarī vecākiem un skolotājiem ir izdevies noorganizēt kopīgu Sadraudzības pasākumu, uz kuru ikkatra ģimene un skolotājs saņēma ielūgumu.

 Vecāku un skolas sadarbība iespējama dažādos veidos un, iespējams, Sadraudzības vakariem kļūstot par tradīciju, šī sadarbība uzlabotos un pilnveidotos arī citās jomās.

Sirsnīgs paldies Skolas padomes aktīvam un tās priekšsēdētājai Norai Osipauskai par iniciatīvu un entuziasmu pasākuma organizēšanā! Paldies ikvienam, kurš piedalījās šajā pasākumā!

 Vēlot šīs tradīcijas turpinājumu – direktores p.i. I. Luksa

Tērvetes dabas parks

29.maijā 1.b un 2.b klases skolēni devās ļoti jaukā, interesantā eksursijā uz Tērvetes dabas parku. Tā kā ceļš bija tāls, tad skolēni vērojot Latvijas dabu,  skaitīja zirgus. Ticējums vēsta, ja saskaitīsi 100 zirgus, laiks būs silts un skaidrs. Kaut arī zirgus nesaskaitījām, laiks mūs lutināja.

Nonākot Tērvetes dabas parkā, uzzinājām, ka tas aizņem 1366 ha  lielu platību.  Vispirms mēs devāmies uz Rūķu mežu, kur varējām apskatīt Rūķu mājiņas. Skolēni jutās kā mazi rūķīši, tekalēdami no vienas mājas uz otru, pabūdami arī mājiņās iekšā.

Interesanti bija  pabūt Rūķu pilsētā, jo tajā bija aplūkojamas mājiņas kā , piemēram, pasts, pajumte, ūdenstornis. Pilsētiņā  bija uzcelta estrāde.  Visi kopā nodziedājām latviešu tautasdziesmu „Kur tu teci, gailīti mans”.

Vēlējāmies redzēt Tērvetes dabas parku no putna lidojuma, tāpēc kāpām  39 m augstajā skatu tornī.

Lai nokļūtu Raganas silā, izejot cauri Pasaku mežam, skolēniem bija jāveic vairākas šķēršļu joslas. Protams, satikāmies ar raganu, kura ar mums aprunājās, pacienāja ar iecienītāko raganas cienastu, pārbaudīja mūsu zināšanas.

Parkā ir uzbūvēts ļoti liels koka konstrukciju atrakciju laukums.  Bērniem patika līst cauri caurulēm, iziet šķērļus, atpūsties.

Ekskursijas noslēgumā braucām ar Pasaku bānīti. Bānīša šoferis atgādināja bērniem par drošību vasarā, novēlēja jaukas brīvdienas.

Lai būtu mīļas atmiņas par ekskursiju, skolēni nopirka piemiņas suvenīrus.

Priecājāmies, ka vecāki arī piedalījās mūsu pavasara ekskursijā.

Turpināsim arī nākošajā gadā iepazīt kādu no Latvijas novadiem.

1.b klases audzinātāja Kristiāna Balode

Koka meistarstiķis- āra dekors skolai

Katru gadu “Latvijas valsts meži” aicina skolas atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā – Mammadaba meistarklasē. Mēs, 1.b klase, piedaloties projektā,  izveidojām  koka meistarstiķi- āra dekoru.

Lai  šo darbu paveiktu, mums palīdzēja Megijas tētis, kurš  izgrieza nepieciešamās detaļas. Sadarbojoties ar vizuālās mākslas skolotāju Daci Vēveri, nokrāsojām ziedu ziedlapas. Pateicoties mājturības skolotājam Guntim Mozgam, koka meistarstiķis tika pabeigts līdz galam.

Bērniem darbošanās sagādāja lielu prieku. Katrs izvērtēja padarīto. Vieniem patika puzles gabaliņus sanaglot kopā, citiem tuvāka bija krāsošana. Arī es esmu gandarīta par izdarīto.

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

1.b klases skolotāja Kristiāna Balode

Baltā galdauta svētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

galdautsAtsaucoties Latvijas simtgades biroja aicinājumam, arī Pļaviņu novada ģimnāzijā 3.maija rīts visai skolas saimei iesākās ar  Baltā galdauta svētkiem. Šajos svētkos skolēni, skolotāji un skolas tehniskais personāls bijām kopā pie pīrāgiem klāta galda, lai atzīmētu dienu, kad pirms 27 gadiem pāri Latvijai izskanēja vārds “PAR” par brīvu un neatkarīgu valsti.

Skolēnu pašpārvalde šajā pavasarī organizēja skolēnu balsojumu par dažādām nominācijām skolēnu un skolotāju vidū. Lūk rezultāti: Gada sportiskākais skolēns – Enia Kaņepēja (9.b), Gada dežurants (skolotājs) – Ineta Bicāla un Gada dežurants (skolēns) – Elīza Luksa (7.b), Gada atsaucīgākais skolotājs – Velta Rulle un Gada atsaucīgākais skolēns – Vilmārs Apolons (6.b), Gada aktīvākais skolotājs – Sanita Fjodorova un Gada aktīvākais skolēns – Anete Bite (10.), Gada stilīgākais skolotājs – Aiga Bērziņa un Gada stilīgākais skolēns – Līva Čepule (8.a), Gada zinātkārākais skolēns – Diāna Bariņa (12.), Gada patriotiskākais skolotājs – Iveta Krastiņa un Gada patriotiskākais skolēns – Gints Kapteinis (11.), Gada pasākums sākumskolas grupā  – Mārtiņdienas tirgus.

Paldies sākumskolas vokālajam ansamblim un K. Balodei, vidusskolas jauktajam korim un O. Krasutinai un S. Vilkaplāterei, 9.a klasei un V. Rullei, Skatuves runas pamatu pulciņa meitenēm un S. Stučkai par Latvijas simtgades ieskandināšanu!

            Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā I.Luksa

Atvērto durvju diena

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija28.aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Atvērto durvju diena – diena, kad skolā tika gaidīti topošie pirmklasnieki ar saviem vecākiem un nākamie desmitklasnieki.

Tradicionāli gan visjaunākie ciemiņi, gan topošie vidusskolēni tika sveikti ar uzrunām un muzikāliem sveicieniem un iepazīstināti ar skolu.

Visjaunākie pasākuma dalībnieki, kuram skolas gaitas sāksies 1.septembrī, vidusskolēnu vadībā guva pirmos iespaidus par skolu un piedalījās radošās darbnīcās, bet uz vecāku jautājumiem atbildēja  nākamo pirmklasnieku klases audzinātāji, atbalsta personāls, skolotāji un skolas administrācija.

Priecājamies par Sausnējas pamatskolas 9.klases skolēnu un klases audzinātājas apciemojumu, viņiem bija iespēja piedalīties vēstures stundā un uzklausīt  skolēnu pašpārvaldes stāstījumu par Pļaviņu novada ģimnāziju.

Uz tikšanos mūsu skolā 1.septembrī!

Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā I.Luksa