Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 5. – 21. jūnijs

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 5. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Pedagogu profesionālā pilnveide “Audzināšana – personas pamatvērtību izkopšanas process” (piedalās I.Reitere, K.Balode, I.Lazda, S.Meldere, I.Baginska, S.Fišmeistare, V.Platgalve, G.Balodis, A.Bērziņa, I.Bicāla, A.Lasmane, R.Jakovļeva, I.Volane, S.Fjodorova, O.Krasutina, I.Briede, V.Rulle, V.Miķelsone, I.Krastiņa, S.Stučka, E.Valdberga, L.Avotiņa, G.Mozga, D.Vēvere) 201.kab.
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 13.05 CE fizikā 12.klasēm 207.kab., darba vadītājs I.Ņikiforova
 
Otrdiena, 6. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 (ierašanās 9.45) – 12.35 /13.20 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens vēsturē 9.klasei 201., 107., 214.kab., darba vadītāji I.Ņikiforova, I.Lazda, G.Mozga
12.00 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
LFSA seminārs Rīgā (V.Silovs)
MK vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
 
Trešdiena, 7. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: ilze.luksa@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Atbalsta personāla atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: ilze.luksa@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
 
Ceturtdiena, 8. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
 
Piektdiena, 9. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Logopēdiskās korekcijas iespējas, sekmējot bērnu valodas attīstību” Rīgā (I.Balode)
Skolu psihologu MA izbraukuma seminārs (Dz.Vanaga)
Pedagogu pašvērtējuma iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kanclejā)
 
Sestdiena, 10. jūnijs
17.00 9.a, 9.b un 12.klases izlaidums sporta zālē
 
Pirmdiena, 12. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” Rīgā (S.Stučka)
Jaunsargu mācību ekskursija uz NBS Kājnieku skolu
 
Otrdiena, 13. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 PP par mācību gada noslēgumu 201.kab.
CE fizikā 12.klasei vērtēšana Rīgā (V.Silovs)
 
Trešdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” Koknesē (V.Silovs)
 
Ceturtdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Piektdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Pirmdiena, 19. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Otrdiena, 20. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 (ierašanās 9.45) –13.10 Eksāmens matemātikā 9.klasei papildtermiņā 20.kab., darba vadītājs L.Ivanova
Kursi “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” Rīgā (S.Stučka)
Trešdiena, 21. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti