Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Zvana svētki

zvans12.maijā bija Pļaviņu novada ģimnāzijas devīto un divpadsmitās klases skolēnu svētku diena, kad skolas zvans aicināja abiturientus ne tikai tuvāk eksāmenu un savu nākotnes plānu izvēles laikam, bet arī uz pēdējo šī gada mācību stundu – klases stundu.

Gan skolas biedri, gan skolotāji un skolas administrācija 9. un 12. klases skolēniem vēlēja veiksmi eksāmenos, gudrību lēmumu pieņemšanā un veiksmi it visās jomās.

Lai skaistas atmiņas no skolas laika un jauka izlaiduma balle!

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ilze Luksa

Izmaiņas trešdien, 17.05.2017.

1.-4.klase
2. 2.b Matemātika (vada sk.V.Platgalve) 116.kab.
2. 3.a Angļu val. (patst.darbu vada sk. I.Baginska) 112.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (vada sk. I.Reitere) 116.kab.
5. 2.b Dabaszinības (vada sk. I.Lazda) 116.kab.

5.-12.klase
1. 7.a Matemātika 312.kab.
1. 11. Svešvaloda II (sk.T.Starčenko grupai) 211.kab.
2. 11. Svešvaloda II (sk.T.Starčenko grupai) 211.kab.
2. 6.a Matemātika 312.kab.
3. 6.a Dabaszinības 19.kab.
3. 7.a Svešvaloda II (sk.T.Starčenko grupai) 211.kab.
3. 11. Angļu val. (patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
4. 6.b Svešvaloda II (sk.T.Starčenko grupai) 211.kab.
5. 10. Angļu val. (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 310.kab.
5. 11. Fizika (patst.darbu vada sk. I.Ņikiforova) 213.kab.
6. 8.a Svešvaloda II (sk.T.Starčenko grupai) 211.kab.
6. 6.b Angļu valoda patstāvīgais darbs mājās
7. 8.a Svešvaloda II (sk.T.Starčenko grupai) 211.kab.
7. 6.b Matemātika patstāvīgais darbs mājās

10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa):
9.a klase – 201.kab.
9.b klase – 107.
ar atbalsta pasākumiem – 315.kab.