Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 15. – 19. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 15.maijs
14.00 CSDD eksāmens velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai 20.kab.
 
Otrdiena, 16.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12.klasēm 201.kab., darba vadītājs I.Krastiņa
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Metodisks pasākums – domu un pieredzes apmaiņa ”Mācīties pēc eksāmena?!” Koknesē (V.Mičule)
 
Trešdiena, 17.maijs
7.55 10.klašu skolēnu ZPD teorētiskās daļas prezentācija 215.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa) 201., 107., 315.kab. (darba vad. V.Silovs, I.Briede, V.Mičule)
12.20 Skolēnu pašpārvaldes atskaišu – pārvēlēšanu sapulce svinību zālē (piedalās parlamenta deputāti, skolēnu pašpārvaldes ministri)
VUGD atvērto durvju diena (7.b klase)
 
Ceturtdiena, 18.maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (mutvārdu daļa) 311., 316.kab.- intervētāji V.Rulle, L.Avotiņa, vērtētāji A.Lasmane, S.Stučka
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensībās vieglatlētikā 2002. – 2005.g. dzimušajiem zēniem un meitenēm
 
Piektdiena, 19.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.15 CE matemātikā 12.klasēm 201.kab., darba vad.L.Ivanova
CE matemātikā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Miķelsone)
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5. – 7.kl. skolēnu tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā junioriem” pārstāvjiem svinību zālē
13.00 Interešu izglītības pulciņa “Mazais pētnieks” atklātā nodarbība “Ciemos pie mazajiem pētniekiem” 118.kab.
17.30 Zinību svētki svinību zālē
 
15. – 19.05. Tematiska izstāde “No vecākās grāmatas līdz audiogrāmatai”
20.05. VSB konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākums Rīgā (piedalās G.Kapteinis)
20.05. III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri” Valmierā (piedalās vidusskolas jauktais koris)
21.05. Ēvalda Stērstiņa dziesmu atceres pasākums Pļaviņu novada kultūras centrā (piedalās sākumskolas vokālais ansamblis, 4.-8.klašu koris)