Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 1. – 5. maijs

Skolā dežūrē 8.a klase

 

Pirmdiena, 1.maijs
Darba svētki
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
 
Otrdiena, 2.maijs
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.
Swedbank praktisko mācībstundu programmas “Dzīvei gatavs!” nodarbība 10.klasē
9. klašu skolēnu un skolotāju fotografēšanās svinību zālē
 
Trešdiena, 3.maijs
8.30 Svinīgais pasākums “Baltā galdauta svētki” sporta zālē
11.25 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pasākums “Dari kopā ar skolotāju!” svinību zālē
 
Ceturtdiena, 4.maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena
 
Piektdiena, 5.maijs
 Darba diena pārcelta uz 13.maiju

2. – 3.05. Tematiska izstāde “Ceļot – tas ir interesanti!” 

Presentation1 (4)

Izmaiņas piektdien, 28.04.2017.

1.-4.klase
2. 4.b Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 118.kab.
3. 4.a Angļu valoda 309.kab.

5.-12.klase
1. 11. Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
1. 5.b Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
1. 8.a Bioloģija 207.kab.
2. 6.b Mūzika (patst.darbu vada sk.G.Mozga) 204.kab.
2. 11. Literatūra (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
2. 5.a Audzināšanas st. (patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
2. 9.b Bioloģija 207.kab.
3. 8.b Mūzika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 204.kab.
3. 10. Literatūra (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
3. 11. Bioloģija 2017.kab.
5. 9.b Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 204.kab.
7. 9.a Mūzika (patsāvīgais darbs mājās)