Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 10. – 13.aprīlis

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 10.aprīlis
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
Ekoskolas diena Jersikā (piedalās V.Adamoviča, M.Buševica, V.Grigorjeva)
 
Otrdiena, 11.aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.
18.00 Skolas padomes aktīva sanāksme 110.kab.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes 3.posms (piedalās D.Bariņa)
 
Trešdiena, 12.aprīlis
10.00 – 13.30 Piloteksāmens 12.klasei fizikā 207.kab., darba vadītāja M.Skrabutena
10.00 – 13.30 Piloteksāmens 12.klasei ķīmijā 107.kab., darba vadītāja L.Ivanova
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (I.Luksa)
15.30 Konkurss “Erudīts” 6. – 7.klašu skolēniem 209.kab.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes 3.posms (piedalās D.Bariņa)
 
Ceturtdiena, 13.aprīlis
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde 4.kl. skolēniem matemātikā (piedalās: R.Mačs, A.Kitajeva, V.Grišuļonoks, T.Rudbārža, A.Gorpeņuka)
Starpnovadu 5.klašu pasākums Game day Pērses sākumskolā (piedalās: A.Berģe, A.Čepule, N.Gasperoviča, D.Kmito, A.Misiņa, M.Smirnova, A.Vīksna, I.Ambaine, L.Bicāla, K.Kaļva, K.Krastiņš, A.Leitlants, L.Lukss, U.Bērziņa)
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Interešu izglītības pulciņa “Spēlmanis” un sākumskolas ansambļa Lieldienu teātra izrāde svinību zālē
5.a klases pasākums 313.kab.
Līdz plkst.15.00 atskaites par paveikto darbā ar skolēnu vājiem vērtējumiem uz 2017.gada 13.aprīli iesniegšana izdrukas veidā skolas kancelejā, elektroniski – lana.ivanova@png.edu.lv
 
Piektdiena, 14.aprīlis
Lielā piektdiena
 
10. – 13.04. Skolas florbola turnīrs 4.-7.kl.
Līdz 28.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
Līdz 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)

RISEBA aicina vidusskolēnu piedalīties eseju konkursā „Ja es būtu uzņēmējs…”.

Līdz 2017.gada 12.maijam augstskola RISEBA aicina vidusskolēnu piedalīties eseju konkursā „Ja es būtu uzņēmējs…”.  

Konkursa ietvaros jāuzraksta un jāiesniedz eseja par tēmu „Ja es būtu uzņēmējs…”. Ieteicamais darba apjoms 1000-1200 vārdi. Eseju var iesniegt latviešu, krievu vai angļu valodā.

Gatavu darbu iespējams iesūtīt elektroniski uz e-pastu: eseja@riseba.lv vai, sūtot pa pastu, ar norādi: Eseju konkursam, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Meža iela 3, Rīga, LV-1048.

Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus domāt par saviem mērķiem, plānot savas profesionālās karjeras attīstību un saskatīt iespējas tās realizēt.

Pirmās vietas ieguvējs saņems atlaidi 200 EUR apmērā studijām kādā no augstskolas RISEBA biznesa programmām* un naudas balvu 100 EUR apmērā. Attiecīgi otrās vietas ieguvējs saņems studiju maksas atlaidi 150 EUR apmērā un naudas balvu 75 EUR, bet trešās vietas ieguvējam tiks piešķirta atlaide studijām 100 EUR apmērā un naudas balva – 50 EUR, kā arī citas vērtīgas balvas.

Plašāks apraksts par konkursu un tā nosacījumiem atrodams šeit: http://www.goo.gl/TaJ9PO