Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 3. – 7.aprīlis

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 3.aprīlis
 
 
Otrdiena, 4.aprīlis
Kristīgās mācības starpnovadu olimpiāde Jēkabpilī (piedalās V.Kaugere)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Pasākums “Garšīgie likumi” 9.kl. skolēniem svinību zālē
16.00 – 18.30 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
18.00 2.a klases vecāku sapulce 114.kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 116.kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 104.kab.
18.30 12. klases vecāku sapulce 201.kab.
19.00 10. klases vecāku sapulce 215.kab.
 
Trešdiena, 5.aprīlis
2., 3.mācību stundas laikā skolas matemātikas olimpiāde 4.klasēm 117.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
13.30 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
“Junior Achievement” organizētie tālākizglītības kursi Rīgā (M.Skrabutena)
 
Ceturtdiena, 6.aprīlis
Starpnovadu  (2.posma) olimpiāde 4.kl. skolēniem latviešu valodā un literatūrā I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās T.Rudbārža, R.Pakers, R.Mačs, R.Gregersons)
17.00 8.b klases vecāku sapulce 107.kab.
 
Piektdiena, 7.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
5.b klases pasākums 310.kab.
1.a, 2.a, klašu mācību ekskursija
Konkursa „Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi” II kārta Jelgavā (piedalās A.Kapteine, E.Kaņepēja, B.Kaņepēja)
Konference “E – KLASE 2017″ Liepājā (L.Ivanova, I.Luksa)
Seminārs „Jauniešu pilsoniskās līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības” Rīgā (S.Stučka)
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference “Matemātika kompetenču izglītībā” Talsos (I.Ņikoforova, V.Miķelsone)
 
3. – 7.04. Skolas florbola turnīrs 4.-7.kl.
3. – 7.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
3. – 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)
6. – 10.04. ANO simulācijas spēle Ukrainā, Ļvivā (piedalās G.Kapteinis, A.Hermanis)
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas seminars Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle)