Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 27. – 31. marts

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 27.marts
11.05. Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 20.kab.
14.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 20.kab.
Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 8.-9.klasēm 3.posms (piedalās K.Davidova)
 
Otrdiena, 28.marts
9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde informātikā 5. – 7.klasēm 19./20.kab. (piedalās: L.Bicāla, L.Lukss, U.Ivanova, A.Daugavietis, K.Ostrovskis, B.Skrabutena)
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
 
Trešdiena, 29.marts
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
17.30 9.b klases vecāku sapulce 212.kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 112.kab.
Lietišķās informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis” Daugavpilī (piedalās B.Skrabutena, R.Milsons)
4. a klases mācību ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
 
Ceturtdiena, 30.marts
9.30 – 10.50 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasēm 107.kab. (1.grupa), darba vad. I.Briede
11.00 – 12.20 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasēm 107.kab. (2.grupa), darba vad. I.Briede
11.15 Konkursa “Dziedošā klase” uzstāšanās secības izloze:
1.- 4.kl. 116.kab.
5.-12.kl. 209.kab.
 
Piektdiena, 31.marts
Pēc 6.mācību stundas dežūru nodošana – pieņemšana 209.kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē
18.00 Balle  “Ielūdz “Skolas blice”” svinību zālē
Projekta “SPORTO VISA KLASE” ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Gulbenē (piedalās 3.b klase)
Seminārs “Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana un organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārraudzība” Rīgā (L.Ivanova)
 
27. – 31.03. Tematiskā izstāde “Pasmaidi! Dzīve gaišāka kļūs!”- atb. A.Bērziņa, S.Stučka
Līdz 31.03. Literārās jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis” 

Jau desmito reizi visā pasaulē svin Zemes stundu

Zemes stunda ir starptautiska akcija, ko organizē Pasaules Dabas fonds, tā ir lielākā akcija pasaulē,  kas ir veltīta klimata tēmai.
2017. gada 25. martā, laikā no 20.30 – 21.30,  Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadome aicina simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Uzzini vairāk www.zemesstunda.lv 
???????????????????????????????

Koncertuzvedums „Sīpoliņa jaunie piedzīvojumi”

20170318_13045318.martā 1.b klases skolēni devās uz Krustpils kultūras centru, lai noskatītos koncertuzvedumu „Sīpoliņa jaunie piedzīvojumi”.

Skolēni, klausoties pasaku par Sīpoliņu, iepazinās gan ar viņa draugiem, gan ienaidniekiem. Katrs tēls iepazīstināja klausītāju ar mūzikas pasauli. Sīpoliņu atveidoja Agnese Egliņa, kura mūs aizrāva ar savu klavierspēli, Gunta Šnē-Ķirbītis, lika mums saklausīt čella skanējumu, Elīna Endzele-Mellenīte, bija sitamo mūzikas instrumentu pārvaldītāja, Latvijas mūzikas akadēmijas studentes- Ķirsīšu madāmas, priecīgās melodijas izspēlēja ar flautām, mazā Zemenīte mūs iepazīstināja ar baleta mākslu, Zirnis advokāts rādīja dažādus trikus ar kociņiem un bumbām. Bet vislielāko apbrīnu bērniem sniedza Sergejs Jēgers- Tomāts,Mandarīns, kurš ar savu kontrtenora balsi izdziedāja vairākas liriskas dziesmas.

 Pēc izrādes fotografējāmies ar galvenajiem varoņiem.

Tā bija pamācoša mūzikas lekcija sākumskolas skolēniem.

Paldies mūzikas skolas direktorei Ditai Ārgulei par piedāvāto atbalstu transporta nodrošināšanā.

1.b klases audzinātāja Kristiāna Balode