Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 20. – 24. marts

Skolā dežūrē 8.b klase

12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 20.marts
VSB konkursa “Vēsture ap mums” darba iesniegšana

Otrdiena, 21.marts
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 22.marts
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārta Madonā (piedalās S.Eglītis)
Zemgales reģionālā 8. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Jelgavā (piedalās G.Bizūns, G.Kapteinis, R.Milsons, Dž.Nikaļuka, P.Sondore, R.Vanaga)
Vidusskolas jaukto koru kopmēģinājums Aizkrauklē

Ceturtdiena, 23.marts
2.mācību stundas laikā 1.posma olimpiāde latviešu valodā 4.klasēm 103.kab.

Piektdiena, 24.marts
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
5.b klases pasākums 310.kab.
10.klases pasākums 215.kab.
Projekta “SPORTO VISA KLASE” ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Daugavpilī (piedalās 4.b klase)
Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātā olimpiāde (piedalās D.Bariņa)
Seminārs apmācība “Emocionālā inteliģence un tās nozīme kognitīvo procesu attīstībā” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

20.-24.03. Skolas volejbola turnīrs 8. – 12.kl.
20. – 24.03. Tematiskā izstāde “Melnās sliedes”
25.03. 5.klašu mācību ekskursija
Līdz 31.03. Literārās jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis”