Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 13. – 17. marts

1. – 11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 13.marts
9.00 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 209.kab.
 
Otrdiena, 14.marts
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201. kab., darba vadītājs L.Ivanova
No 15.00 CE angļu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 315. kab., intervētājs V. Mičule
Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieku obligātā veselības pārbaude Aizkrauklē
Profesionālās pilnveides kursi “Uzdevumi vizuālajā mākslā” Jēkabpilī (D.Vēvere)
Skolu bibliotekāru seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (S.Stučka)
 
Trešdiena, 15.marts
10.00 – 13.45 CE vācu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 215. kab., darba vadītājs I.Krastiņa
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
No 15.00 CE vācu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 104. kab., intervētājs R.Jakovļeva
Profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Salas vidusskolā (I.Bicāla, A.Bērziņa, A.Lasmane, L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi “Uzdevumi vizuālajā mākslā” Jēkabpilī (D.Vēvere)
Latviešu valodas aģentūras profesionālās pilnveides kursi Rīgā (S.Stučka)
 
Ceturtdiena, 16.marts
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 309. kab., darba vadītājs M.Skrabutena
No 15.00 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 104. kab., intervētājs T.Starčenko
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” (S.Fjodorova, I.Baginska, I.Bicāla, S.Meldere, E.Valdberga, S.Fišmeistare, K.Balode, A.Lasmane)
 
Piektdiena, 17.marts
“Pārnovadu uzņēmēju dienās 2017” Aizkrauklē (M.Skrabutena)
UNESCO ASP seminārs ”Ievads medijpratībā” Rīgā (L.Ivanova, E.Valdberga)
 
18.03. SMU dalība “Pārnovadu uzņēmēju dienās 2017” Aizkrauklē

Pļaviņu novada ģimnāzijas 6. – 12.klašu audzēkņi piedalās Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) karjeras izglītības programmā „Ēnu diena 2017”

Armanda Lasmane, pedagoģe karjeras konsultante

Kopš 2001.gada Ēnu diena kļuvusi par atpazīstamu un spēcīgu zīmolu gan skolu vidē, gan potenciālo darba devēju vidū visā Latvijā. Tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

enu-dienaŠobrīd „Ēnu diena” kā praktiskās karjeras izglītības un profesionālās orientācijas programma ir nepieciešama mūsu jauniešiem, jo darba tirgus attīstības tendences paredz, ka jauniešiem ir jābūt ne tikai apveltītiem ar kādām specifiskām zināšanām, bet arī jāspēj analizēt liela apjoma informāciju, jāspēj sarunāties vairākās svešvalodās, un no viņiem tiek sagaidīts tas, ko sauc par emocionālo inteliģenci. Turklāt tehnoloģijas ienes ļoti būtiskas korekcijas arī pašu profesiju piedāvājumā, regulāri radot jaunas, vēl līdz šim nezināmas profesijas. Tas viss prasa, lai jauniešiem savlaicīgi būtu iespēja klātienē iepazīties ar profesionālo darba vidi, un jau skolas laikā – gadu no gada –  viņi varētu iepazīties ar sev interesējošo profesionālās darbības jomu.

 „Ēnu dienas” ietvaros skolēniem ir iespēja iepazīties ar kādu viņiem interesējošu profesiju un vairāku stundu garumā vērot darba ikdienu, kļūstot par „ēnu”. Tā mūsu skolas 25 skolēni no dažādām klasēm „ēnoja” visdažādāko profesiju un iestāžu darbiniekus. Ugundzēsēju  un tā  komandiera darbu  iepazina  Rolands Kārlis Ziemelis (12.kl.), Igors Babaks un Oļegs Krists (11.kl.), Kārtības policijas iecirkņa  inspektora – Kristers Daiļida (9.a kl.), psihologa darbu – Karīna Davidova (9.a kl.), Beāte Kaņepēja (9.b kl.), diplomāta / konsulārās amatpersonas -Violeta Grigorjeva (11.kl.), bet  Diāna Bariņa (12.kl.) – iepazina Ārlietu dienesta vēstures diplomātisko dokumentu nodaļas vadītāja profesiju, deputātu darbu Saeimā – Kristaps Kristiāns Kuciņš (9.a kl.), noliktavas pārziņa – Dzintars Kalniņš (11.kl.), pirmskolas skolotāju  darbu – Santa Turinceva un Sanita Placēna (6.a kl.), sporta darba organizatora – Linda Kudrjavceva (8.a kl.), karavīra autovadītāja – Aivars Skābarnieks (8.a kl.), zirgkopja, zirgu trenera darbu – Viktorija Vīksne un Līga Jankalāne (9.b kl.), TV ziņu žurnālista un  moderatora profesiju – Guna Elīte (8.a kl.), kastingu menedžeres –Viviāna Nikaļuka (8.a kl.), aktiera – Enia Kaņepēja (9.b kl.), friziera profesiju – Samanta Pusplatā,  Laine Liepiņa (9.b kl.), Nastja Oborotova un Keita Aizporiete (6. kl.), viņas vēl uzzināja par manikīra profesiju, bibliotekāres darbu – Samanta Mēnese (10.kl.).Skolēni, veicot Ēnu dienas atspoguļojuma – pārskata analīzi,secina, ka iegūtais Ēnu dienā viņiem palīdzēs atrast savu vietu dzīvē un iespējamo profesiju. Viņi ir gandarīti par doto iespēju.Tāpēc vēlos teikts paldies visiem tiem cilvēkiem, kas mūsu jauniešiem deva tādu iespēju. Paldies Spirta rūpnīcas noliktavas pārzinei, KBdc KNB ATR vecākajam autovadītājam, pirmskolas skolotājai S.Urbergai, Jēkabpils jātnieku sporta kluba zirgkopei, zirgu trenerei S. Bērziņai, Rīgas 45.vidusskolas psiholoģei un mūsu skolas psiholoģei Dz.Vanagai, Lielvārdes novada sporta darba organizatoram R. Orisonam, Ārlietu ministrijas Funkcionālās nodaļas 2.sekretārei Sintijai Stiprei,  TV 3 ziņu moderatorei K. Anžei, „BalticCasting AGENCY”kastingu menedžerei L. Vītovskai, VUGD Zemgales reģona brigādes Aizkraukles daļas Pļaviņu posteņa komandierim I.Krasovskim, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoram E.Kauliņam, salona „Diadēma” frizierei  I.Kostinai  un  manikīrei A.Podgaiskai, Kalsnavas pagasta bibliotēkas vadītājai I.Puzānei, frizierei Ievai  Pusplatai, studentei U.Eglītei un Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas vadītāja vietniekam V.Rūsiņam, Saeimas deputātam  A.Meijam.

Priecājos, ka, sadarbojoties skolotājiem ar skolēniem un iespējamiem darba devējiem, mums ir izdevies  iesaistīt skolēnus karjeras izglītībā, satikties ar  iespējamiem darba devējiem un gūt iedvesmu savas nākotnes mērķu piepildīšamā. Paldies visiem skolotājiem un vecākiem, kas ļāva skolēniem  uzdrošināties pieņemt tādus lēmumus. Skolēni, lai jūs nākotnē varētu teikt:” Esam īstajā vietā un darām savu sirdsdarbu!” Lai izdodas!